Střípky z konference „Neznalost jazyka neomlouvá?!“

Střípky z konference pořádané ombudsmankou Annou Šabatovou a Metou,o.p.s. V úterý 21.1.2020 jsme se zúčastnily konference „Neznalost jazyka neomlouvá?!“ Vzhledem k tomu, že v naší škole je mnoho žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), vydaly jsme se načerpat nové postřehy a informace o této oblasti.

Konference se skládala z příspěvků zástupců MŠMT, META, o.p.s., MOST PRO, o.p.s. z Pardubického kraje, zástupců univerzit, základních škol aj. Velmi poutavý příspěvek měla přednášející z Finska, Jenni Alisaari, která referovala o finském modelu inkluze žáků s OMJ. Předzvěstí dobrých zítřků byl příspěvek Mgr. Svatopluka Pohořelého, který informoval o vzniku systémové podpory pro žáky s OMJ. První výsledky by mohly být znatelné již na konci tohoto kalendářního roku.
Dalším pozitivním přínosem byla možnost pohovořit s jinými pedagogy, kteří se potýkají se stejnou problematikou. Navázání spolupráce je vždy vítáno.

Děkujeme vedení naší školy, že nám dalo příležitost se této akce zúčastnit.

Milena Jeřábková a Sabina Hanáková