PLATBY STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ

VZNIKLÉ PŘEPLATKY ZA OBĚDY – placené přes účet, byly zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.
Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2021/2022 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně v termínu do 25. 8. 2021.

Vyřízení přihlášek a čipů pro budoucí prvňáčky je možné na ZŠ Kneslova ve dnech:
25. 8. 2021 – od 8.00 do 12.00
30. 8. a 31. 8. 2021 – od 8.00 do 12.00

Připomínáme – ostatní strávníci se sami přihlašují na www.strava.cz.
Při platbě v hotovosti si připravte potřebný obnos – nemůžeme vracet drobné.

Děkujeme ŠJ