Třicet let od Sametové revoluce na naší škole

Pátek 15. listopadu se program na naší škole pro žáky osmého a devátého ročníku nesl v duchu státního svátku 17. listopadu. Pro tyto žáky jsme připravili projektový den financovaný z projektu Kroky k podpoře, který je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt měl prostřednictvím různých úkolů přinést dětem představu, proč je toto kulaté výročí pro obyvatele naší země tak důležité.

První hodinu začaly třídy skupinovou prací nad úkoly, které měly žáky přivést k odpovědím na základní otázky – co to vůbec byla Sametová revoluce, jaké symboly případně osoby máme s touto událostí spjaty. Úkoly spočívaly v práci s peticí Několik vět, časovou osou, vyhledáváním informací k obrázkům. Ve druhé části dne se všechny tři třídy přesunuly do interaktivní učebny, ve které je čekala přednáška pana Ing. Tomáše Hradílka. Pan Hradílek je dědeček jedné z našich žákyň, byl členem Občanského fóra, mluvčím Charty 77 a porevolučním členem vlády. Vyprávěl o svém životě za minulého režimu, o jeho zážitcích z disentu a o důležitosti demokracie v naší zemi.

Po přednášce nás čekala závěrečná část. Žáci napříč ročníky byli rozděleni do osmi skupin. Pod dozorem vyučujících se museli samostatně zorientovat v mapkách centra Brna tak, aby prošli celou vyznačenou trasu a zdárně dorazili k cíli. Byl pro všechny společný – lavička Václava Havla pod Petrovem. Cestou však žáci museli plnit další zadání – zeptat se ve skupinách několika kolemjdoucích lidí, jak vzpomínají oni sami na 17. listopad před třiceti lety, kde v té době pracovali, jaké bylo jejich povolání a jaký symbol Sametové revoluce se jim vybaví. Nejzajímavější poznatky z rozhovorů jsme nakonec společně prodiskutovali a posléze se i zapojili do projektu agentury Dobrý den s cílem zachytit co nejvíce “véček“.

Milena Jeřábková, Ivana Šlosarová, Sabina Hanáková.