Trenéři do škol

Od začátku letošního školního roku probíhá na naší škole projekt „Trenéři do škol", jehož partnerem je Statutární město Brno. Kvalifikovaní trenéři a trenérky pomáhají s hodinami tělesné výchovy, kam přináší nová cvičení, pohybové hry a celkově se snaží spolu s pedagogy zatraktivnit hodiny tělesné výchovy. Projekt je určen ke správnému pohybovému rozvoji dětí a v neposlední řadě také přispívá ke zvýšení bezpečnosti, včetně vytváření motivačních vazeb dětí k pohybovým aktivitám, což podporuje fyzické i mentální zdraví. S tímto projektem jsme ve všech ročnících velmi spokojeni, neboť přináší pestrost do hodin Tv.'