Odpoledne pro předškoláky aneb Zápis nanečisto.

Při této příležitosti se naše škola otevřela pro budoucí školáky a jejich rodiče. Všechny přivítala paní učitelka Lucie Dvořáková, která je také patronkou Zápisu nanečisto. Děti a jejich rodiče si vyučující naší školy rozdělili do skupin. Postupně se svou skupinou navštívili stanoviště, která byla rozeseta po celé škole. Děti si mohly vyzkoušet pracovní listy, které hravou formou prověřovaly jejich dovednosti, zařádit si na opičí dráze v naší tělocvičně. Paní vychovatelka si pro děti připravila výrobu velikonočního zajíčka a rodičům zodpovídala otázky týkající se fungování družiny, v učebně fyziky a chemie si děti mohly vyzkoušet oblíbené fyzikální a chemické pokusy. Na závěr prohlídky byla pro děti otevřena školní zahrada, na kterou budou chodit nejen s družinou. Všem návštěvníkům děkujeme za jejich návštěvu a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce.

Dvořáková Lucie, Hanáková Sabina