Atletická olympiáda 2021

V pátek 25. června 2021 se na našem školním hřišti po roční pauze uskutečnil XIX. ročník lehkoatletické olympiády, kdy spolu již tradičně soupeří žáci 2. stupně obou černovických základních škol.
I přes dobře připravená sportoviště nás počasí zaskočilo a ráno před akcí se musela zapojit řada lidí do odklízení následků nočních bouřek. Vše se stihlo včas, průběh olympiády nebyl narušen a mohli jsme se tak stát svědky výborných sportovních výkonů. O prvenství často rozhodovaly centimetry či setiny sekundy. Stává se téměř tradicí, že pohár za celkové vítězství dívek si odnesla ZŠ Řehořova, naopak pohár za celkové vítězství chlapců zůstává doma, na pořádající ZŠ Kneslova. Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě letošní olympiády, ÚMČ Černovice za finanční podporu, paní starostce Bc. Petře Quittové za povzbuzování a předání cen vítězům a zvláště všem sportujícím účastníkům za jejich skvělé výkony. Sportovní duch akce, fair-play chování všech zúčastněných a hlavně radost z pohybu nás přesvědčuje o tom, že to celé má smysl.

Soubory: