Zápis na nečisto

Ve středu 16. 3. 2022 jsme ve škole přivítali téměř 40 budoucích prvňáčků s jejich rodiči. Odpolední akce s názvem Zápis na nečisto, kterou zorganizovala paní učitelka Lucie Dvořáková, odstartovala v 16 hodin, kdy návštěvníky přivítala naše výchovná poradkyně, Ivana Šlosarová. Děti i s rodiči byly rozděleny do skupin, ve kterých si se svými průvodci prošly celou budovu a ujistily se, že se do školy těší. Pro děti byla nachystána stanoviště, na kterých si za pomoci starších žáků otestovaly své dovednosti:

– vyzkoušely si pracovní listy pro předškoláky, které dětem představili žáci 7. ročníku

– zvládly práci s interaktivní tabulí, kde veleli žáci 9. ročníku

– navštívily tělocvičnu, ve které úspěšně zdolaly náročnou „opičí dráhu“ pod vedením paní učitelky Karolíny Smělé a žáků 6. a 8. ročníku

– odpočaly si v pohodlí školní družiny, která je plná her a smíchu – zde o děti pečovaly žačky 6. ročníku

– na závěr se vyběhaly na školním hřišti.

Za svou odvahu byly děti odměněny diplomem a památečním odznakem naší školy, které rozdávala Natálka Ševčíková. Všem budoucím školákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo i dařilo. Žákyním a žákům, kteří na akci pomáhali, velmi děkujeme za pomoc a dobrou náladu na stanovištích.