Dolní Kounice - 1. - 2. tř.

Ve středu 25. května jely děti z první a druhé třídy na výlet do Dolních Kounic.
I přes počáteční nepřízeň počasí se dnešní výlet dětem moc líbil. Před hradem nás přivítaly dvě čarodějnice které nás celé dopoledne provázely. Děti plnily různé úkoly a hledaly klíče k pokladu. Nakonec se nám ukázalo i hradní strašidlo. Na závěr se děti mohly obléknout do dobových kostýmů a zatancovaly si. Nemohlo chybět ani nakupování suvenýrů.
Výlet se vydařil a spokojení jsme se vrátili do školy.

Mgr. Zdeňka Bekrová