Zábavná angličtina v osmé třídě

Nepravidelná slovesa se lze naučit a procvičit i zábavnou formou prostřednictví didaktické deskové hry. Žáci používají slovesa v praktických příkladech a vše se odehrává hravou formou. Navíc se učí správně vytvořit slovesný čas. Žáci se v průběhu vyučovacího procesu baví, nevnímají hodinu jako učení a výsledek je, že slovesa opravdu umí.

Simona Marenčáková