Cestujeme po krajích ČR

Ve vlastivědě v 5. třídě blíže prozkoumáváme jednotlivé kraje naší vlasti. V několika hodinách si žáci s pomocí učebnice, knih a internetu připravili pro svoje spolužáky plakát o jednotlivých krajích. Svoji práci doplnili obrázky a vlastními kresbami. Vyvrcholením práce pak byla závěrečná prezentace krajů. Teď už se v naší zemi neztratíme

Hana Gasparicsová, Milena Jeřábková