Dějepisná olympiáda 2023

Na konci listopadu se už tradičně konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se letos zúčastnilo dvanáct soutěžících z devátého a osmých ročníků. Tématem letošního zadání byl každodenní život a kulturní kořeny českých zemí.

Celkem se test podařilo úspěšně vyřešit devíti účastníkům, první místo bylo postupové do vyššího – okresního kola.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Ivana Šlosarová, Milena Jeřábková.