Zápis nanečisto na ZŠ Brno, Kneslova

Pro všechny předškoláky, kteří si mohou před zápisem do první třídy vyzkoušet aktivity k ověření školní zralosti.

Děti se v doprovodu rodičů seznámí s prostředím školy a hravou formou si vyzkouší aktivity ve třídách. Také se mohou zapojit do pohybových her v tělocvičně.

Přijďte se podívat k nám do školy …