ZÁVĚREČNÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Slunečné úterý 21. 6. 2022 bylo pro malé fotbalisty velkým svátkem. Po celoročním pilném trénování se mohli cítit jako opravdoví mistři. Na krásném hřišti ZŠ Kneslova se pod záštitou Brněnského svazu malé kopané konal závěrečný turnaj v tomto oblíbenému sportu. Za účasti téměř 50ti dětí ze ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova, ZŠ Bakalovo nábřeží a ZŠ Jihomoravské náměstí se odehrálo deset zápasů. Fotbalisté předvedli opravdu skvělé výkony a každým zápasem se zlepšovali. Za velké podpory fandících rodičů a žáků i z okolních škol turnaj skončil vítězstvím ZŠ Bakalovo nábřeží.
Na druhém místě se umístila ZŠ Přemyslovo náměstí, následovala ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova.
Velké díky patří především všem trenérům a pedagogům, kteří v dětech podporují lásku k pohybu a fair play hře.
Děkujeme BSMK za dlouholetou spolupráci a organizaci kroužků a turnajů v malé kopané na naší škole. Velmi si toho vážíme. Velké díky patří především kolegyním ze ŠD a žákům z 8.a.9.tříd při organizaci tohoto skvělého svátku malé kopané!

Krásné léto.

Vladimíra Kyselová – vedoucí ŠD