Vánoční exkurze do Jihlavy

17. 12. jsme se spolu s osmáky rozhodli zpříjemnit si předvánoční čas návštěvou Jihlavy. Měli jsme zde vybraný výukový program v Muzeu Vysočiny – Není památka jako památka, ve kterém jsme se v průběhu dvou hodin seznámili s architektonickým vývojem a také jsme si mohli projít renesanční dům, seznámit se s prostory jako mázhaus a horní síň. Poté jsme se vydali na vánoční trhy na náměstí, dobrovolníci měli možnost nalézt v centru města Bránu Matky Boží a podat o tom důkaz pomocí mobilního telefonu. Doufáme, že si všichni výlet užili a načerpali vánoční náladu do dalších dní.

Milena Jeřábková, Sabina Hanáková