Enviromentální vzdělávání na Kneslovce

Naše škola se i letos zapojila do celoroční hry školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který učí děti lépe se chovat k životnímu prostředí, chránit jej, recyklovat a opakovaně využívat to, co již bylo jedno vytvořeno. Do hry se zapojilo 1700 škol z celé České republiky, z nichž naše škola obsadila 311. místo. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do environmentálních akcí naší školy.

Mgr. Ivana Šlosarová