Platby stravného, přeplatky

PLATBY STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ

Vzniklé přeplatky za obědy placené přes účet, budou zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.
Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2022/2023 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně již v době do 30.08.2022 ať si můžete přihlásit obědy.

Vyřízení obědů a přihlášek na stravování pro 1. třídy a nové žáky je možné na ZŠ Kneslova v tyto dny:
24.08., 25.08. a 29. – 31.08. od 800 do 12.00

Při platbě v hotovosti si připravte potřebný obnos – nemůžeme vracet drobné.

Děkujeme