Čarodějnické odpoledne

Tak jako každý rok na konci dubna jsme s dětmi udělali čarodějnické odpoledne. Každý čaroděj i čarodějnice má umět udělat lektvar, ten si vyzkoušeli čarodějové v družině pomocí jedlé sody, octu a barviva. Pak jsme se přesunuli na hřiště školy, kde děti plnily čarodějnické úkoly. Byly mezi nimi hod pařátem, let na koštěti, hledání havěti a další. Za splnění úkolů obdržely Čarodějnické vysvědčení.

Úplně poslední den v dubnu patřil Družinové olympiádě, kde nám bylo ctí tuto velkolepou událost uspořádat. Této akce se zúčastnily okolní družiny v hojném počtu, kde poměřily sportovní síly v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 m, skoku do písku a běhu na 150 m.

Děti byly rozděleny do několika kategorií na mladší a starší dívky a chlapce.
Sportovci z naší družiny se umístili:

Starší dívky:
2. místo Vanesa Diro
3. místo Kristýna Katrnošková

Starší chlapci:
1. místo Lukáš Kuruc
3. místo Lukáš Zána

Mladší chlapci:
2. místo Matěj Uhlíř

Všem sportovcům gratulujeme a přejeme plno dalších sportovních ocenění.

Akce probíhala ve sportovním duchu fair play. Těšíme se na další sportovní i pořadatelské akce ve školní družině.

Magdaléna Klímová