Šifrování u konikleců

Poslední týden v červnu se žáci pátých tříd opět zúčastnili další šifrovací akce, za kterou se tentokrát vydali na Kamenný vrch v Brně. Program, organizovaný za účelem rozvíjení logického myšlení a týmové spolupráce, probíhal na trase vedoucí přírodním parkem a lesoparkem ve čtvrti Nový Lískovec. Na cestě bylo umístěno celkem 12 šifer, které děti musely vyřešit. Šifry byly rozmanité a vyžadovaly kombinaci logického uvažování, znalostí matematiky a týmové spolupráce. Každá šifra poskytla klíč k dalšímu stanovišti. Přibližně tříkilometrová procházka přírodním parkem za slunečného počasí byla příjemným zpestřením závěru školního roku a nabídla dětem možnost poznat další krásné kouty Brna.

Hana Gasparicsová, Miroslava Horká