Pro budoucí prvňáky a nové žáky

Vyřízení obědů a přihlášek na stravování pro 1. třídy a nové žáky je možné na ZŠ Kneslova ve dnech:
27.08. až 30.08.2024 v době od 8.00 hod. do 12.00.

Platba je možná pouze v hotovosti, připravte si (115 Kč záloha na čip + obědy) – nemůžeme vracet drobné.

Pro ostatní strávníky: nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2024/2025 na měsíc září zasíláte na účet školní kuchyně již v době do 30.08.2024 ať si můžete přihlásit obědy.

Vzniklé přeplatky za obědy, které byly placené přes účet, byly zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná ve
středu 19.06.2024 v 16­.30 hodin.
Sraz rodičů před hlavním vchodem do budovy školy.

Hodinové bloky v úterky

Jako dobrovolnou přípravu na nástup do 1. třídy jsme pro vaše předškolní děti připravili v měsíci dubnu a květnu čtyři hodinové bloky, ve kterých se děti seznámí se svými učitelkami, s prostředím školy a způsobem výuky, která je čeká. Setkání jsou naplánována na tyto dny:
úterky – 23. 4., 30. 4., 7. 5. a 14. 5. 2024 vždy od 15.30 do 16.30.
Přezůvky s sebou.

Historie kategorie předškoláci

Předškoláci

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, milé děti! Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2024. Dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuje ředitel školy na celé toto období, tzn. od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024. Jedná se o děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2024. Na žádost zákonného zástupce (rodiče) může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje. Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2024, potom musí doložit kladné doporučení z PPP. Děti, které dosáhnou věku 6 let až po 31. 12. 2024 musí doložit kladné doporučení z PPP a od pediatra.

V letošním školním roce se uskuteční i prezenční zápis do 1. tříd naší základní školy v těchto dnech:

• pátek 5. 4. 2024 13.00 – 18.00
• sobota 6. 4. 2024 9.00 – 12.00

S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o pobytu v České republice a vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí do ZŠ je nutné si vypsat a vytisknout na webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz/

Důležité informace k zápisu zde

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku – ZŠ Brno, Kneslova 28 viz příloha

Soubory: