Zoo Brno 7. tř. a 8. A

Další aktivitou z projektu OP JAK byl projektový den mimo školu. Třídy 8. A a 7. tř. tak mohly strávit krásné dopoledne v brněnské Zoo. Pro žáky jsme si připravili 4+1 pracovní listy o zvířatech, která můžeme v Zoo pozorovat. Dozvěděli jsme se, kolik ovoce denně sní medvěd, jak daleko doplivne lama, jaký skokan do dálky je klokan. Do tajů kombinatoriky nás zavedla úloha o zebrách. Koho úlohy bavily, ten si jako bonus mohl vyřešit zapeklitou úlohu s pouštními kočkami.
Naše letošní aktivity se tak pomalu chýlí ke konci. V příštím školním roce v nich budeme určitě pokračovat.

Cibulková & Směták