Netradičně o dospívání a pohlavním životě člověka

Koncem května se páté třídy zúčastnily programu o dospívání pod názvem „Nesnáze doktora Chvojky“, určeného pro 11leté žáky. Tříhodinový kurz, organizovaný SVČ Lužánky – pobočka Legato, byl navržen tak, aby připravil mladé lidí na cestu dospíváním tím, že vytvoří otevřené a podporující prostředí. Program začal zábavnou hrou na prolomení ledů, která pomohla dětem cítit se uvolněně a nastavila přátelskou atmosféru pro celý den. Po hře byly děti ve skupinkách vedeny k otevřené diskuzi na téma dospívání a změny lidského těla v tomto období. Děti byly povzbuzovány, aby volně hovořily o svých pocitech a zkušenostech. Závěr patřil anonymním otázkám, které umožnily i nesmělým žákům se zapojit do diskuze bez obav z posměchu. Na konci programu se děti cítily lépe informovány a sebevědomější ohledně změn, které je čekají během dospívání.

Hana Gasparicsová, Miroslava Horká (tř. učitelky 5. tříd)